書道 Kalligrafi


神義妙一致貫心  Shin Gi Tai Ichi Kan Shin

“När man följer sitt hjärta förenas man med den förunderliga gudomliga rättvisan”

 神義妙一致貫心 Gudomlig
Rättvisa
Mystisk, Elegant
一致 Unison, konformitet
Omfamna, penetrera
Hjärta, sinne, själ
 

De sista två tecknen 貫心(Kan Shin) kan förstås om man studerar den japanska frasen心を貫く(Kokoro wo tsuranuku) vilket betyder att utan tvekan eller tvivel följa sitt härta genom alla svårigheter. Detta relateras nära till frasen 不動心 (Fudoushin) vilket betyder att ha ett orubbligt sinne och är vanligt förekommande inom japansk kultur. Termen 一致 (Ichi) länkar och förenar första tecknet 神 och sista tecknet 心 vilket ger eko till den buddistiska tanken att det gudomliga och det mänskliga inte är åtskilt utan förenas i människans själ. Vår tolkning är att vi måste träna sinne och tanke att bli fritt från vardagliga distraktioner så att vi kan finna harmoni och kunna leva ett bra liv samt att våga tro på oss själva och vår egen förmåga. I en tid där utbrändhet, stress och depressioner är lika farliga fiender som fysiska hot är det lika viktigt för oss att kultivera ett starkt och flexibelt sinne som det är att träna vår kropp eller vår tekniska färdighet (心技体一) .


武神要護                        Bu Shin You Go

“Den gudomliga krigaren skyddar och bevarar essensen”

 武神要護 Krigare, militär
Gudomlig
Essens, mittpunkt
Skydda, bevara
 

武神 (Bu shin) är de två första tecknen i 武神館武道体術 (Bujinkan Budo Taijutsu). 要護 kan översättas till att skydda essensen. Vår tolkning är att träningen i denna art i första hand handlar om att skydda och bevara det som verkligen är viktigt för oss människor. Denna essens kommer att variera från person till person men den viktiga poängen är att inte fastna i ytliga mål som status eller ekonomisk framgång utan aktivt söka efter det i livet som verkligen spelar roll och att sedan skydda och bevara denna essens.


文武両道                        Bun Bu Ryou Dou

“Att vara kapabel inom både stridskonst och litterära konstformer”

 文武両道 Konst, Litteratur
Krigare, militär
Båda
Väg
Detta talesätt återfinns både i japansk och också i västerländsk historia som centrala delar i krigarens livsfilosofi. På engelska finns uttrycket ”To excel in both the arts of the pen and the sword”, på svenska finns än idag frasen “En sund själ i en sund kropp”. Vår tolkning av detta är att det måste finnas en balans mellan kroppen och sinnet som ger ett sunt perspektiv till våld och kamp. Vi måste bilda oss att förstå konsekvenserna av våra handlingar så att vi kan se vilka följder fysiska och mentala konfrontationer verkligen får. Att översätta träningens skyddade miljö till något som är både funktionellt och moraliskt försvarbart är en av de svåraste och viktigaste utmaningarna som vi står inför. Samtidigt är det nödvändigt för den moderna människan att studera och förstå den fysiska verklighet som är grunden för människors och djurs beteenden. Detta är inte minst viktigt i en självförsvarssituation där överlevnadsinstinkt, adrenalinpåslag, stress och andra fysiska faktorer påverkar oss och våra möjligheter att försvara oss själva och andra från hot.