稽古 Träning


Träning i Bujinkan Budo Taijutsu är allsidig träning för såväl kropp som sinne. Ledord i träningen är den japanska frasen Shin Gi Tai Ichi (心技体一) som betyder att förena kropp, sinne och teknik i ett.

Alexandra och Micke tränar försvar mot obeväpnade attacker

Alexandra och Micke tränar frigörningstekniker

 

Shin 心

Shin betyder sinne eller hjärta på japanska, och refererar till både den medvetna tanken och det vi i västerlandet benämner själen (i österländsk kultur är gränsen mellan dessa mindre tydlig än i väst). Genom att lära känna vår egen kropp, våra färdigheter och begränsningar, så blir vi mer harmoniska och lugna i vårt sätt att hantera stress i de situationer vi möter. Genom att i en pedagogisk och kontrollerad miljö möta en hotfull situation lär vi oss behålla lugnet och uppnå den harmoni som krävs för att vi ska skydda inte bara kroppen utan även sinnet. Träningen leder till ett större lugn och en trygghet som ständigt är oss till hjälp i det dagliga livet.

Gi 技

Det japanska tecknet Gi, som också kan utläsas Waza, refererar till teknik eller teknisk färdighet. I träningen möter vi alla de 1000 år av historia och tradition som finns inom de nio skolor som utgör Bujinkan Budo Taijutsu. Träningen har alla inslag av traditionell japansk bujutsu, såsom sparkar, slag, grepp, kast, brytningar med mera. Tränande möter enstaka motståndare eller flera, med eller utan vapen. De vapen som ingår är traditionella japanska redskap som tanto, katana samt stavar i olika längder; moderna vapen som kniv och pistol diskuteras också och tränas i ett självförsvarssammanhang.

Tai 体

Tai betyder kropp, och ses utifrån ett helhetsperspektiv. Stor fokus i vår träning ligger på självförsvar, där vi skyddar oss själva från en aggressiv situation eller hot, men vi lägger även stor vikt vid att möta de mindre uppenbara faror som våra kroppar ställs inför. Dagens samhälle är utformat med en befolkning som sitter för mycket och rör sig för lite. I träningen lär vi oss hur vi ska stärka och ta hand om vår kropp så vi kan leva ett hälsosamt och rikt liv.

Träningen är uppbyggd i tre faser, vilka benämns Syu Ha Ri. Kort sammanfattat betyder detta att man först lär sig arten metodiskt och noggrant (Syu), sedan bryter man ner den i beståndsdelar för att undvika att man stagnerar (Ha), för att slutligen lämna den bakom sig när man tillgodogjort sig de principer som finns gömda i de fasta formerna (Ri).

 

 

????????????????????????????????????

Erik och Musa tränar blockeringar

 

HUR TRÄNAR VI?

Varje träning innehåller följande moment:

Påhälsning – Vi tar en minut att koppla bort vardagen och hälsa på varandra innan träningen börjar. Vi släpper stress och spänningar för att kunna gå in i träningen med en god attityd och en sund inställning.

Uppvärmning – Kroppen behöver förberedas för att undvika skador, vilket görs genom pulshöjande övningar och lättare koordinations- och motorikövningar. Blodströmingen genom musklerna ökar, syre samt näring förs ut i kroppen och leder värms upp. Uppvärmningen ökar även ledernas rörlighet och hjälper till med att bättra på vår koordinationsförmåga.

Falltekniker – Konsten att ramla utan att göra sig illa. Detta lägger grund för att vi ska kunna träna på ett säkert sätt, men är även viktigt för att kunna skydda oss själva ute i det verkliga livet.

Teknikträning – Varje träning ser olika ut när vi ger oss i kast med obeväpnad och beväpnad kamp. Träningen saknar helt tävlingsinslag, så som sparring, och genomförs lugnt och metodiskt så vi kan lära oss de principer som styr den mänskliga biomekaniken och metoder för att skydda oss mot angrepp.

Styrketräning – För att ta hand om vår kropp så att den mår bra så behöver den stärkas att klara av de påfrestningar som den utsätts för. Hela kroppen tränas med fokus på att få en väl fungerande, balanserad fysik som kan hjälpa oss att leva på ett bra sätt.

Stretching – För att kroppen ska må bra måste muskulatur och leder ha tillräcklig rörlighet och flexibilitet. Detta arbetar vi på genom att metodiskt kombinera stretchande och stärkande övningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Träningen saknar alla inslag av tävlan, och anpassas till stora delar helt till den egna individen. Gammal såväl som ung kan vara med. Målsättningen är att ta hand om sin kropp och sig själv så att man kan må bra och leva ett friskt och gott liv.