神棚 Kamidana


 

神棚

神棚 (Kamidana) Betyder ordagrant ”Guds hylla” och refererar i japans nationalreligion Shintoismen till en hylla med ett litet shintotempel (神社 -Jinjya ) i miniatyr. I templet finns ett antal detaljer som är traditionsbundna men det finns också en viss frihet att addera föremål som har speciellt värde för den egna individen eller verksamheten. Shintoismen gör likt buddhismen ingen klar skillnad mellan det mänskliga och det gudomliga och det är därför förekommande att man tex har ett foto på förfäder som varit viktig för familjen eller någon annan artefakt av värde. Det är vanligt i Japan att man likt i Sverige ser religionen och religiösa traditioner mer som något kulturellt än som något religiöst så kamidana finns i många hem och på många arbetsplatser på samma sätt som att vi svenskar ibland har adventsljustakar, firar jul eller nynnar med i luciatågets sånger utan att fästa någon stark religiös betydelse vid det.

Ingen av oss i dojon är praktiserande shintoister utan vi har kamidana i dojon som en länk till den kultur och den historia varifrån arten vi tränar kommer. Det är ett sätt för oss att visa vår önskan att ständigt lära oss mer om Japan och dess traditioner för att bättre kunna förstå träningen. Vi försöker aldrig pressa på någon tränande en trosföreställning denne inte önskar, och vi ser det inte som något hinder utan snarare en fördel att olika religiösa och kulturella skeden blandas och samexisterar. En viktig del i träningen är att lära sig visa respekt för alla människor oavsett ras, religion, kön, ålder eller annan åtskillnad. Detta koncept uttrycks i början av varje träning genom vår hälsningsfras 詞韻波羅密大光明 – Shikin Haramitsu Daikomyou.

Vad är det som finns på en Kamidana?

Huvuddelen är en miniatyr i balsaträ av ett shintotempel på en hylla som skall vara riktad mot syd eller öster. Detta kompletteras med ett antal delar som alla har symbolisk betydelse från den shintoistiska traditionen.

 Inne i templets tre dörrar finns traditionellt 御神札-Ofuda från gudarna vilken är en skriven välsignelse som en shintopräst utfärdar och skall enligt tradition ersättas med en ny i början på varje år. Den i mitten är skriven med solgudinnan Amaterasus namn. Hon är den viktigaste gudomligheten i Shinto.

Till höger och till vänster sätts enligt tradition andra gudars välsignelser, ofta från det lokala templet eller en gudom som är speciellt viktig. Det finns flera tusen gudar i Shinto så detta kan variera mycket från plats till plats. Till vänster i dojons kamidana finns 武神 – Bujin skrivet av Hatsumi Sensei som en länk till vår art.

Över templet sitter en 注連縄 – shimenawa, vilket är en rulle torkade strån från ris som enligt traditionen markerar en gräns mellan den mänskliga världen och den gudomliga.

 

 

神棚

Kring templet ställs ett antal olika delar enligt följande lista:

  1. Lövruska från sakakiträdet
  2. Behållare med sake
  3. Ljus
  4. Skål med ris
  5. Skål med salt
  6. Ofuda med lyckönskning om välgång inom budostudier
  7. Skål med vatten
  8. Spegel

Ris, salt, sake och vatten är offergåvor till gudarna. Spegeln reflekterar verkligheten som den är och visar människan med alla hennes sidor. Följande artikel diskuterar spegelns betydelse i Shinto.

 

 

För den som vill läsa mer i detalj om hur man ställer i ordning och har hand om ett kamidana hänvisas till bild nedan eller denna sida. Det är tyvärr svårt att hitta tillförlitlig information som inte är på japanska då shinto inte har så stor spridning utanför Japan.

神棚の祀り方